Organisaatio

Seuran ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous joka valitsee johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenet.

Johtokunta vastaa käytännön toiminnan organisoimisesta ja toimihenkilöiden valinnasta ja ohjaamisesta.