Lapsi ja aikuinen luistelu

LAPSIKIEKON INNOSTAMISVAIHE


Lapsikiekon ensisijaisena tarkoituksena on liekin sytyttäminen liikunnalliseen elämäntapaan tukien lapsen sisäistä motivaatiota.

Innostamisvaiheessa mahdollistetaan lapsen terve kasvu sekä itsetunnon rakentuminen turvallisessa ilmapiirissä ja ympäristössä.

 

LAPSI JA AIKUINEN LUISTELU

Matalan kynnyksen toimintaa 3 -vuotiaasta alkaen. Toiminta toteutetaan jäällä yhdessä oman aikuisen kanssa harjoitellen luistelun alkeita pelien ja leikkien kautta. Kiekkokouluun valmistavaa toimintaa.

Opeteltavat asiat

  • Luistimilla seisominen
  • Kaatuminen / nouseminen ylös
  • Luisteluasento
  • luistelupotku (etuperin)
  • Lähtö ja pysähdys
  • Tasapaino (tasapainoliu`ut)