Viikingit jääkiekko ry:n joukkuetoiminnan järjestäminen 1.3.21 alkaen

3.3.2021

2007-syntyneiden ja sitä vanhempien osalta harjoitus- ja muu toiminta jäähalleissa menee tauolle 1.3.2021 lähtien.

 

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan asiakastilat pidetään edelleen pääosin suljettuina koko maaliskuun ajan. Päätökset uusista rajoituksista perustuvat tartuntatautilain toimeenpanoon, mikä on välttämätöntä kriittisen epidemiatilanteen vuoksi. Uusien rajoitusten ja ohjeiden perimmäinen tarkoitus on ihmisten välisten kontaktien rajoittaminen ja koronaviruksen leviämisen estäminen. 

Tämän uutisen alalaidasta löydät ohjeen Viikingit tapahtumien järjestämisestä 1.3.2021 alkaen.

 

Miten seura suhtautuu siihen että pelaajat osallistuvat joukkueen ulkopuoliseen ryhmäharjoitteluun? Yhdistyksen jäseniä koskee samat oikeudet ja velvollisuudet, tässä tilanteessa kaikkien yhteinen velvollisuus on noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä vakioiduista harjoitteluryhmistä tartuntaketjujen minimoimiseksi. Pelaajalla on oikeus osallistua oman joukkueensa harjoituksiin, mutta mikäli hän harjoittelee jossain toisessa ryhmässä hän valitsee ettei harjoittele Viikingit joukkueessa rajoitusten aikana. Tällä ei ole suoraan vaikutusta esimerkiksi pelaajamaksuihin sillä pelaajalle on luotu mahdollisuus oman joukkueen harjotteluun voimassa olevat rajoitukset huomioiden. 

Viikingit toimihenkilöt eivät mahdollista oman sairaanhoitopiirin alueen suositusten tai rajoitusten vastaista toimintaa, omalla tai muiden sairaanhoitopiirien alueilla.

Saako joukkueet ostaa jäätä Uudellamaalla, tai muualla avoimina olevista halleista, tai pelata harjoituspelejä ja leireillä niillä alueilla joilla rajoitukset eivät ole voimassa? Vastaus on yksinkertainen, ei saa. Rajoitukset ja suositukset eivät koske ainoastaan kaupunkien tiloja vaan myös niiden piirissä olevia henkilöitä, vaikka matkustamista ei ole kielletty on harjoittelua ja pelaamista rajoitettu. Tästä syystä rajoitusten piirissä olevat joukkueet eivät myöskään pelaa sarjaohjelmiin merkittyjä vieraspelejä muilla alueilla.

Miten tilanne vaikuttaa pelaajamaksuihin? Viikingit jääkiekko ry toimii perinteisellä seuramallilla jossa jokainen joukkue on oma tulosyksikkönsä. Hallien ollessa suljettuna jää joukkueilta pois jäämaksut sulun ajalta, eli joukkuieden kulurakenne kevenee. Tässä hankalassa tilanteessa joukkueet arvioivat talaustilannetta kuukausittain ja tiedottavat siitä perheitä.

Onko sarjatoimintaa tarkoitus jatkaa? Tavoitteena on edelleen, että lasten ja nuorten toiminta voisi jatkua 29.3. alkaen, alueellisten viranomaisten määrittelemällä tavalla. Jos pelitoiminta on mahdollista, on Jääkiekkoliitolla valmius aiemmin ilmoitetun mukaisesti jatkaa sarjakautta toukokuulle sikäli, kun jäähallit voidaan keväällä pitää auki normaalia pidempään. Jäähallien aukiolon pidentämiseen pyritään vaikuttamaan Jääkiekkoliiton toimesta.

Viikingit jääkiekko ry:n logon ja sen sisältävien varusteiden ja vaatteiden käyttö on kielletty rajoitusten ja suositusten vastaisessa toiminnassa.    

Tilanne on monilta osin erittäin haastava. Ohjeet, rajoitukset ja määräykset muuttuvat nopeallakin aikataululla ja niistä tehdään erilaisia tulkintoja, me pyrimme seuraamaan tilannetta aktiivisesti ja raegoimaan muutoksiin parhaalla mahdollisella tavalla. Toisinaan se vaatii sen että odotamme toimintaa ohjaavien tahojen ja yhteistyökumppaneiden vahvistusta niistä määreistä joiden mukaan me toimimme. Tilanne on turhauttava myös peaajille, perheille ja seuratoimijoille nyt tärkeää onkin yhteiseen hiileen puhaltaminen ja toistemme tukeminen poikkeuksellisena aikana. Tsemppiä kaikille yhteisen haasteen edessä!