Tietosuojasuostumus

Tietosuojasuostumus

 

SUOSTUMUSKAAVAKE

Henkilötietolaki 523/1999
Henkilötietojen kerääminen, julkaisu ja luovuttaminen


Jokaisen seuramme pelaajan tiedot tallennetaan seuramme jäsentietorekisteriin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tehostaa seuran junioritoiminnan viestintää ja tiedonhallintaa niin, että se tukee laadukasta toimintaa.
Yhteystiedot ja osoitetiedot jaetaan joukkueenjäsenten ja huoltajien kesken yhteiskuljetusten mahdollistamiseksi.
Siltä osin kun tietoja näytetään julkisesti internetissä ja seuran julkaisuissa, tarvitaan siihen henkilötietolain mukaan henkilön suostumus tietojen näyttämiseen. Siltä osin kun tiedot luovutetaan eteenpäin tarvitaan siihen henkilötietolain mukaan henkilön suostumus tietojen luovuttamiseen.

Julkaiseminen seuran kotisivuilla ja seuran julkaisuissa

Tiedot, joita pelaajasta mahdollisesti näytetään julkisesti ovat:

Pelaajan nimi

 • joukkueen pelaajaluettelossa

 • pelaajaesittelyssä

 • ottelutiedotteessa ja/tai -selosteessa

Pelaajan kuva

 • pelaajaesittelyssä

 • tilannekuvissa

Tällä suostumuksella pelaaja antaa suostumuksen siihen, että edellä mainitut tiedot tullaan mahdollisesti julkaisemaan julkisesti internetissä ja seuran julkaisuissa.
Tarkemmat henkilötiedot (osoitetiedot, harjoitusosallistumiset, ottelumerkinnät, tekniikkaradan tulokset jne.) ovat käytettävissä vain pelaajan omalla seuralla.

Julkaiseminen Jääkiekkoliiton sivuilla
Tiedot, joita pelaajasta mahdollisesti näytetään julkisesti Jääkiekkoliiton sivuilla (koskee vanhempia A-C1 ikäluokkia)

 • pelaajan nimi
 • syntymäaika
 • syntymäpaikka
 • pituus
 • paino
 • kätisyys

Tällä suostumuksella pelaaja antaa suostumuksen siihen, että edellä mainitut tiedot tullaan mahdollisesti julkaisemaan internetissä Jääkiekkoliiton sivuilla.

Pelaajan nimen luovuttaminen yhteistyökumppanille
Seurallamme on yhteistyösopimuksia jääkiekkovarusteita myyvien urheiluvälineliikkeiden kanssa. Jotta alennukset kohdistuisivat seuramme pelaajille olemme sopineet että luovutamme yhteistyökumppanillemme

 • pelaajan nimi
 • ikäluokka/joukkue

Pelaajan pyytäessä alennusta tuotteesta niin pelaajan nimi tarkistetaan urheiluvälineliikkeestä löytyvästä listasta.

Tällä suostumuksella pelaaja antaa suostumuksen siihen, että pelaajan nimitieto tullaan mahdollisesti antamaan seuran yhteistyökumppanille yllä kuvatun mukaan.

Suostumus
Henkilötietojen näyttämistä varten tarvitaan henkilön yksilöity, vapaaehtoinen ja tietoinen suostumus.
Pelaajan nimen luovuttamiseen tarvitaan henkilön yksilöity, vapaaehtoinen ja tietoinen suostumus.