Uudenmaan kokoontumisrajoitukset kevenevät tiistaina 8.2.2022

8.2.2022

Toistaiseksi voimassa oleva ohje Viikingit tapahtumien seuraamiseen 8.2.2022 alkaen.

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 7.2.2022 päätöksen, jolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen kokoontumisrajoituksia kevennetään heti huomisesta eli tiistaista 8.2. alkaen. Kokoontumisrajoitukset koskevat sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia.

Uuden päätöksen mukaan sisällä voi järjestää 51–500 henkilön tilaisuuksia, jos osallistujamäärä on enintään 50 % tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa. Enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia voi järjestää ilman tilan kapasiteettiin nähden suhteellista osallistujamäärää. Uuden päätöksen myötä yleisöllä ei tarvitse enää olla istumapaikkoja tilaisuuksissa. Ulkona järjestettävien tilaisuuksien osallistujamäärää ei ole tähänkään asti rajoitettu aluehallintoviraston päätöksillä.

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69931827

 

Viikingit tapahtumat

  • Vuosaaren ja Myllypuron jäähalliessa voidaan järjestää 50 henkilön yleisötilaisuuksia. Molemmissa halleissa lukema on yhtä kaukaloa (katsomotilaa) kohden.
  • Tapahtumissa noudatetaan voimassa olevia viranomaisohjeita ja -määräyksiä, 
  • Helsingin kaupuungin ohjeistuksen mukaisesti tapahtumissa on käytössä toistaiseksi vaoimassa oleva laaja maskisuositus. 
  • Tapahtuman seuraaminen tapahtuu ainoastaan katsomosta, muut tilat mm. hallien aulat eivät ole oleskelua varten. 
  • Katsomotiloihin saavutaan sen tapahtuman alkaessa jota on tullut seuraamaan ja poistutaan välittömästi tapahtuman päätyttyä.
  • Seuraathan vain sen tapahtuman jota olet tullut katsomaan (esim. oman lapsen peli) ja teet tämän jälkeen tilaa seuraavan tapahtuman katsojille.
  • Hallien kahviloiden ollessa auki voi niiden palveluita käyttää ja nauttia kahvilan alueella, tästä tilasta vastaa kahvila (Vuosaari pysyy toistaiseksi suljettuna).

Tapahtuman järjestäjän vastuulla on noudattaa edellä mainittuja ohjeita. Mikäli seura tai sen joukkue toteaa ettei tapahtumissa pystytä noudattamaan sille asetettuja ehtoja voidaan tapahtumat edelleen toteuttaa ilman yleisöä.