Turnauksen säännöt - Finland Lions Cup -turnaus 21.-23.4.2017

 

1. Joukkueet ja pelaajat

Turnaukseen osallistuu yhteensä 22 joukkuetta kolmessa eri sarjassa siten että kussakin pelaa 6-10 joukkuetta.

Joukkueet voivat ilmoittaa turnaukseen rajattoman määrän lisenssin omaavia pelaajia, jotka ikänsä puolesta mahtuvat joukkueeseen, kuitenkin kuhunkin otteluun maksimissaan 18+2 pelaajaa. Joukkueet syöttävät pelaajaluettelot etukäteen ennen turnauksen alkua tulospalveluun.

Muutokset pelaajaluetteloon on toimitettava ennen turnauksen alkua turnaustoimistoon. Joukkueen pelaajistoon ei sallita muutoksia kesken turnauksen muutoin kuin sairastumis- tai loukkaantumistapauksissa.

 

2. Peliaika

 

UUSI:
AAA ylempi sarjan otteluissa peliaika on 2 x 18 minuuttia tehokasta peliaikaa.
AAA alempi ja AA sarjoissa peliaika on 2 x 20 minuuttia tehokasta peliaikaa.

AAA ylempi sarjan otteluissa kokonaispeliaika on 50 minuuttia.
AAA alempi ja AA sarjoissa kokonaispeliaika on 57 minuuttia. 

VANHA:
Peliaika turnauksen otteluissa on 2 x 20 minuuttia tehokasta peliaikaa, kokonaispeliaika on kuitenkin alkusarjassa enintään 55 minuuttia. Kokonaispeliaika näkyy hallin kellosta.


Kokonaispeliaika alkaa ja päättyy peliohjelmaan merkittynä aikana, ellei turnauksen johto muuta ilmoita. Aikalisät eivät ole sallittuja. Joukkueiden tulee olla valmiit aloittamaan ottelu 5 minuuttia ennen turnausaikataulun mukaista aikaa. Jos joukkue ei turnausaikataulun mukaisesti ole ottelun alkaessa valmis aloittamaan, tuomitaan se hävinneeksi 5–0.

UUSI:
Jää ajetaan jokaisen AAA ylempi sarjan ottelun jälkeen ja joka toisen AAA alempi ja AA sarjan ottelun jälkeen.

VANHA:
Jää ajetaan joka toisen pelin jälkeen.

 

 

3. Turnaustapa

Turnaus pelataan kahdessa kaukalossa. Kaikki joukkueet pelaavat 5 ottelua,

AAA alempi ja AA sarjoissa on kummassakin 6 joukkuetta jotka kaikki pelaavat 5 yksinkertaisen sarjan ottelua. Sijoitukset määräytyvät sarjaotteluiden perusteella.

AAA ylempi sarjassa on kaksi 5 joukkueen lohkoa ja kummassakin lohkossa pelataan 4 alkusarjan ottelua ja yksi sijoitusottelu.

 

Järjestys sarjataulukossa

Alkusarjassa joukkueiden paremmuuden määrää kerättyjen pisteiden määrä. Alkulohkopelien voitosta saa 2 pistettä, tasapelistä yhden pisteen ja häviöstä 0 pistettä. Mikäli joukkueiden pisteet ovat alkusarjassa tasan otteluiden jälkeen, ratkaisee tasapisteissä olevien joukkueiden paremmuuden:

 1. Keskinäisten otteluiden pisteet: Mikä joukkue on saanut keskinäisissä otteluissa eniten pisteitä ja mikä seuraavaksi eniten. Mikäli kaikkien tasapisteissä olevien joukkueiden keskinäinen järjestys ei ratkennut (kokonaan tai osittain ratkaisematta), jatketaan seuraavaan sääntöön.
 2. Keskinäisten otteluiden maaliero: Keskinäisissä otteluissa suurimman maalieron joukkue on paras ja seuraavaksi suurimman maalieron joukkue on seuraavaksi paras ja niin edelleen. Mikäli kaikkien jäljellä olevien tasapisteissä olevien joukkueiden keskinäinen järjestys ei ratkennut (kokonaan tai osittain ratkaisematta), jatketaan seuraavaan sääntöön.
 3. Keskinäisten otteluiden tehdyt maalit: Keskinäisissä otteluissa eniten maaleja tehnyt on paras ja seuraavaksi eniten maaleja tehnyt on seuraavaksi paras ja niin edelleen. Mikäli kaikkien jäljellä olevien tasapisteissä olevien joukkueiden keskinäinen järjestys ei ratkennut (kokonaan tai osittain ratkaisematta), jatketaan seuraavaan sääntöön.
 4. Lohkon otteluiden maaliero: Lohkon kaikissa otteluissa suurimman maalieron tasapisteissä oleva joukkue on paras ja seuraavaksi suurimman maalieron joukkue on seuraavaksi paras ja niin edelleen. Mikäli kaikkien jäljellä olevien tasapisteissä olevien joukkueiden keskinäinen järjestys ei ratkennut (kokonaan tai osittain ratkaisematta), jatketaan seuraavaan sääntöön.
 5. Lohkon otteluiden tehdyt maalit: Lohkon kaikissa otteluissa eniten maaleja tehnyt tasapisteissä oleva joukkue on paras ja seuraavaksi eniten maaleja tehnyt on seuraavaksi paras ja niin edelleen. Mikäli kaikkien jäljellä olevien tasapisteissä olevien joukkueiden keskinäinen järjestys ei ratkennut (kokonaan tai osittain ratkaisematta), jatketaan seuraavaan sääntöön.
 6. Rangaistukset: Lasketaan joukkueille kertyneet rangaistusminuutit koko turnauksessa. Pienin määrä rangaistusminuutteja on parempi. Mikäli kaikkien jäljellä olevien tasapisteissä olevien joukkueiden keskinäinen järjestys ei ratkennut (kokonaan tai osittain ratkaisematta), jatketaan seuraavaan sääntöön.
 7. Arpa: Jos mikään edellä mainituista ei tuo eroa, niin lohkon sijoitus ratkaistaan arvalla.

Sijoitusottelut

Sijoitusottelun päättyessä tasan suoritetaan paremmuuden selvittämiseksi voittolaukauskilpailu ensin kolmella pelaajalla/joukkue SJL:n sääntöjen mukaisesti. Tämänkin päättyessä tasan, jatketaan pelaaja kerrallaan, kunnes maaliero syntyy. Laukaisija on aina eri pelaaja.

 

4. Tuomarit

Otteluiden tuomareina toimivat HJT:n nimeämät viralliset tuomarit.

 

5. Kurinpito ja SJL:n erityissäännöt

Kurinpidollisissa asioissa noudatetaan SJL:n menettelytapoja ja sääntöjä. Turnauksessa noudatetaan lisäksi seuraavia SJL:n erityisiä turnaussääntöjä:

Pelaajan saama ottelurangaistus johtaa AINA automaattisesti hänen sulkemiseensa turnauksesta.

Pelaajan tai joukkueen toimihenkilön käytöksestä saama pelirangaistus johtaa turnauksen juryn kurinpitokäsittelyyn.

 

6. Turnauksen jury ja vastalauseet

Vastalauseet käsittelee turnauksen jury, jonka päätös on lopullinen. Juryyn kuuluvat turnauksen johtajat, erotuomareiden edustaja ja kiistanalaisten joukkueiden joukkueenjohtajat.

Vastalauseet on esitettävä kirjallisena 10 minuutin kuluessa ottelun päättymisestä. Vastalausemaksu on 100 euroa, joka palautetaan, jos vastalause hyväksytään.

 

7. Palkinnot

Turnauksessa palkitaan pokaalein sarjojen sijoille 1-3 sijoittuneet joukkueet.

 

8. Tapaturmat

Turnauksen järjestäjä ei ole vakuuttanut pelaajia, eikä vastaa osallistuville pelaajille mahdollisesti sattuvista tapaturmista tai loukkaantumisista. Pukukopeissa ja toimitsija-aitioissa on yhteystiedot ensiapuun.

 

9. Muutokset

Turnauksen järjestäjällä on oikeus muuttaa otteluohjelmaa ja turnauksen sääntöjä, jos erityiset syyt niin vaativat. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan viipymättä osallistuville joukkueille.

 

10. Pukukopit

Pukukopit ovat joukkueiden käytössä koko turnauksen ajan pääsääntöisesti 30 minuuttia ennen pelin alkua ja 30 minuuttia sen jälkeen. On mahdollista, että pukukoppia joutuu vaihtamaan kesken turnauksen.

Tournament rules

 

1. Teams and players

A total of 22 teams will participate in the tournament, in three different series of 6–10 teams.

Teams can enroll in the tournament an unlimited number of licensed players who can play in the team according to the age limit; however, the maximum number of players per game is 18+2. Teams add player rosters to the result service before the start of the tournament.

Changes to player rosters must be submitted to the tournament office before the start of the tournament. Player changes are not permitted during the tournament except in cases of illness or injury.

 

2. Playing time

NEW:
In AAA+ series games playing time is 2 x 18 minutes.
In AAA series and the AA series games playing time is 2 x 20 minutes.

In AAA+ series games the total playing time is 50 minutes.
In AAA series and the AA series games the total playing time is 57 minutes.

OLD:
The playing time for tournament games is 2 x 20 minutes of time on the clock; however, in the preliminary round the total playing time is no more than 55 minutes. The total playing time is displayed on the hall’s clock.

The total playing time starts and ends according to the stated times in the game schedule, unless determined otherwise by the tournament management. Time outs are not permitted. Teams must be ready to start a game 5 minutes before the time stated in the tournament schedule. If a team is not ready to start a game according to the tournament schedule, the team will be judged to have lost the game 5–0.

NEW:
The ice is resurfaced after every AAA+ series game and after every second AAA series and the AA series game.

OLD:
The ice is resurfaced after every second game.

 

3. Tournament arrangement

The tournament is played on two ice rinks. All teams play 5 games.

The AAA lower series and the AA series have six teams each, which all play 5 round-robin games. Positions are determined on the basis of round-robin games.

In the AAA upper series there are two 5-team groups and in each group teams play 4 preliminary round games and one playoff.

 

Team order in the series table

The ranking of teams in the preliminary round is determined by the number of points won. In opening group games, 2 points are awarded for a win, 1 point for a draw, and 0 points for a loss. If teams have the same points after all the games in the preliminary round have been played, the ranking of teams with the same points is determined in the following way:

 1. Points in games against one another: Which team has won the most points in games against the other teams with the same points, which team has the second most points in these games. If the ranking of teams with the same points cannot be determined according to points won in games played against one another (unresolved in whole or in part), proceed to the next rule.
 2. Goal difference in games against one another: The team with the greatest goal difference is judged to be the best, the team with the next best goal difference is the second best, and so on. If the ranking of all remaining teams with the same points cannot be determined (unresolved in whole or in part), proceed to the next rule.
 3. Goals scored in games against one another: In games against one another, the team with the most goals scored is judged to be the best, the team with the next most goals is the second best and so on. If the ranking of all remaining teams with the same points cannot be determined (unresolved in whole or in part), proceed to the next rule.
 4. Group games goal difference: The team with the greatest goal difference in all group games is judged to be the best, the team with the next best goal difference in all group games is second best, and so on. If the ranking of all remaining teams with the same points cannot be determined (unresolved in whole or in part), proceed to the next rule.
 5. Goals scored in all group games: The team with the most goals scored in all group games is judged to be the best, the team with the next most goals scored in all group games is second best, and so on. If the ranking of all remaining teams with the same points cannot be determined (unresolved in whole or in part), proceed to the next rule.
 6. Penalties: The number of penalty minutes accumulated by the teams in the whole tournament is calculated. The lowest number of penalty minutes is judged to be better. If the ranking of all remaining teams with the same points cannot be determined (unresolved in whole or in part), proceed to the next rule.
 7. Drawing of lots: If the above rules cannot separate the teams, the group ranking is determined by the drawing of lots.

Playoffs

When a playoff ends in a draw, the winner is determined by a penalty shootout starting with three players per team according to the SJL’s rules. If this ends in a draw, the competition continues one player at a time until the tie is broken. The shooter is always a different player.

 

4. Officials

Officials named by the HJT will be in charge of all the games.

 

5. Disciplinary matters and the SJL’s specific rules

In disciplinary matters, the rules and procedures of the SJL will be complied with. In addition, the tournament will comply with the following specific tournament rules:

A match penalty received by a player ALWAYS leads automatically to his exclusion from the rest of the tournament.

A game penalty given on the grounds of the behaviour of a player or team official leads to disciplinary proceedings before the tournament jury.

 

6. Tournament jury and appeals

Appeals are dealt with by the tournament jury, whose decision is final. The jury is made up of the tournament managers, a representative of the referees, and the managers of the team facing the disciplinary proceeding.

Appeals must be presented in writing within 10 minutes of the end of a game. The fee for an appeal is EUR 100, which is returned if the appeal is accepted.

 

7. Prizes

Teams that place 1–3 in the tournament will be awarded with a trophy.

 

8. Accidents and injuries

The organiser of the tournament has not insured the players, and is not responsible for any possible accidents or injuries occurring to the participating players. Contact information for first aid can be found in the changing rooms and in the officials’ booth.

 

9. Changes

The organiser of the tournament reserves the right to make changes to the game schedule and tournament rules if specific reasons require it. Any possible changes will be notified without delay to the participating teams.

 

10. Changing rooms

The changing rooms are for the use of the teams during the tournament mainly 30 minutes before the start of a game and 30 minutes after the end of a game. It is possible that changing rooms will have to be changed during the tournament.